Obiectiv

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea si implementarea de servicii integrate de preventie primara si tertiara pentru copiii prescolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Mentinerea în sistemul de educatie si formare initiala a copiilor din învatamantul prescolar care provin din medii dezavantajate
  2. Sprijinirea unui numar de 2500 de copii din învatamantul prescolar care provin din medii dezavantajate de a parasi învatamantul prin implicarea activa atat a actorilor din sistemul educatie prescolara cat si a familiei în procesul de dezvoltare emotionala.
  3. Formarea unui numar de 20 de consilieri în domeniul sanatatii mentale a copilului pentru a obtine competente de psihoterapie si psihologie clinica în acord cu reglementarile în vigoare pentru a oferi servcii de asistenta specializata copiilor cu risc de abandon scolar.
  4. Oferirea de servicii de orientare si consiliere psihologica, educatie remediala, includerea în programe validate stiintific de preventie primara si secundara a copiilor prescolari din medii dezavantajate cu probleme de sanatate mentala.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog