Coordonator

Catedra de Psihologie Clinica si Psihoterapie – UBB

Institutia coordonatoare a acestui proiect promoveaza psihodiagnosticul si interventiile psihologice validate stiintific in domeniile sanatatii si tratamentului tulburarilor psihice la copii, adolescent si adulti in medii diverse: clinic, educational si organizational. In ultimii ani, aceasta institutie a fost preocupata de promovarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative in psihoterapiile cognitive si comportamentale, de elaborarea si aplicarea de instrumente si tehnici pishologice, psihoterapeutice, stiintifice pentru diagnoza, consilierea, psihoterapia si optimizarea disfunctiilor psihice cu in domeniile clinic, educational si organizational. De asemenea Solicitantul a realizat revizuirea adapatativa a ofertei de formare profesionala continua in concordanta cu nevoile de instruire ale diferitelor sale categorii de beneficiari. Acest interes s-a manifestat prin initierea si implementarea unor proiecte si activitati care au avut ca scop identificarea nevoilor de formare si propunerea de abordari inovative in domeniul formarii continue. In ceea ce priveste activitatile de formare profesionala, solicitantul este ofertant de formare profesionala in psihoterapii cognitive si comportamentale si este recunoscut la nivel international ca furnizor de formare; solicitantul isi bazeaza procesul de formare profesionala pe conceptele de “scientist-practitioners” şi “evidence-based”.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog