Parteneri

PARTENER 1 – INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CLUJ

Partenerul 1 functioneaza ca institutie publica descentralizata, subordonata Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, menita sa indeplineasca prerogativele conferite de art.142 din Legea 84/1995, Legea Invatamantului, modificata, completata si republicata. Principalele activitati sunt: 1. Activitati referitoare la curriculum: Elaboreaza planul si proiectele de activitate privind dezvoltarea de curriculum; Elaboreaza criterii si instrumente de monitorizare si evaluare a calitatii educatiei prescolare; Realizeaza banca de date cu documente curriculare si baza logistica pentru activitatile extracurriculare; Monitorizeaza performantele educationale in specialitate si in cadrul ariei curriculare; Stimuleaza dezvoltarea regionala de curriculum; Identifica nevoile de formare ale cadrelor didactice din subordine; Organizeaza activitati de initiere si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice; Asigura coerenta intre curriculum national si dezvoltarile locale, precum si unitatea strategiilor de activitate didactica la disciplina. 2. Activitati privind resursele umane: Elaboreaza proiectul de formare continua a cadrelor didactice la specialitatea proprie; Asigura cadrul institutional pentru participarea personalului didactic la procesul de reforma a invatamantului, incurajand inovatiile si participarile la luarea deciziilor; Asigura consilierea si indrumarea metodica a cadrelor didactice la specialitate. 3. Activitati de dezvoltare si relatii comunitare: Identifica nevoile de educatie ale comunitatii locale si studiaza posibilitatile de realizare ale acestora prin reteaua scolara; Elaboreaza planul propriu de inspectie corelat cu planul unic de control al I.S.J.; Promoveaza si aplica proiectele de inovatie in specialitate. 4. Alte responsabilitati: Coordoneaza activitatea invatamantului preprimar din judetul Cluj.

Activitatile din cadrul proiectului a Partenerului 1

ISJ Cluj este Partenerul 1 in cadrul proiectului si este implicat in coordonarea, implementarea si monitorizarea activitatilor in unitatile participante la program din judetul Cluj. Deoarece proiectul este multiregional, partenerul va aea urmatoarele responsabilitati: 1. Selectia gradinitelor care sunt considerare defavorizate pentru a fi incluse in program. Deoarece ISJ Cluj are acces la intreaga retea de copii prescolari, ei vor selecta copiii prescolari care sunt cei mai expusi riscului de abandon; 2. Selectia consilierilor scolari care vor participa la program in functie de proximitatea acestora cu gradinitele selectate; 3. Monitorizarea implementarii programului de dezvoltare sociala si emotionala in gradinite; vor efectua trimestrial cel putin o vizita in fiecare gradinita in care se va aplica programul si vor avea intalniri cu educatorii, directorii, personalul de ingrijire, consilierii pentru a discuta modalitatea de implemetare si dificultatile ivite; 4. Vor realiza pe baza unei grile operationalizate progresul in derularea activitatilor; 5. Vor comunica Partenerului principal modalitatea de implementare a programului in judetul Cluj; 6. Vor efectua activitati de diseminare pe tot parcursul proiectului; 7. Coordonatorul proiectului din judetul Cluj va participa alaturi de partenerul principal la toate intalnirile de management al proiectului.

PARTENER 2 – INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ALBA

Partenerul 2 functioneaza ca institutie publica descentralizata, subordonata Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, menita sa indeplineasca prerogativele conferite de art.142 din Legea 84/1995, Legea Invatamantului, modificata, completata si republicata. Principalele activitati sunt: 1. Activitati referitoare la curriculum: Elaboreaza planul si proiectele de activitate privind dezvoltarea de curriculum; Elaboreaza criterii si instrumente de monitorizare si evaluare a calitatii educatiei prescolare; Realizeaza banca de date cu documente curriculare si baza logistica pentru activitatile extracurriculare; Monitorizeaza performantele educationale in specialitate si in cadrul ariei curriculare; Stimuleaza dezvoltarea regionala de curriculum; Identifica nevoile de formare ale cadrelor didactice din subordine; Organizeaza activitati de initiere si dezvoltare profesionala a cadrelor didactice; Asigura coerenta intre curriculum national si dezvoltarile locale, precum si unitatea strategiilor de activitate didactica la disciplina. 2. Activitati privind resursele umane: Elaboreaza proiectul de formare continua a cadrelor didactice la specialitatea proprie; Asigura cadrul institutional pentru participarea personalului didactic la procesul de reforma a invatamantului, incurajand inovatiile si participarile la luarea deciziilor; Asigura consilierea si indrumarea metodica a cadrelor didactice la specialitate. 3. Activitati de dezvoltare si relatii comunitare: Identifica nevoile de educatie ale comunitatii locale si studiaza posibilitatile de realizare ale acestora prin reteaua scolara; Elaboreaza planul propriu de inspectie corelat cu planul unic de control al I.S.J.; Promoveaza si aplica proiectele de inovatie in specialitate. 4. Alte responsabilitati: Coordoneaza activitatea invatamantului preprimar din judetul Alba.

Activitatile din cadrul proiectului a Partenerului 2

ISJ Alba este Partenerul 2 in cadrul proiectului si este implicat in coordonarea, implementarea si monitorizarea activitatilor in unitatile participante la program din judetul Alba. Deoarece proiectul este multiregional, partenerul va avea urmatoarele responsabilitati: 1. Selectia gradinitelor care sunt considerare defavorizate pentru a fi incluse in program. Deoarece ISJ Alba are acces la intreaga retea de copii prescolari, ei vor selecta copiii prescolari care sunt cei mai expusi riscului de abandon; 2. Selectia consilierilor scolari care vor participa la program in functie de proximitatea acestora cu gradinitele selectate; 3. Monitorizarea implementarii programului de dezvoltare sociala si emotionala in gradinite; vor efectua trimestrial cel putin o vizita in fiecare gradinita in care se va aplica programul si vor avea intalniri cu educatorii, directorii, personalul de ingrijire, consilierii pentru a discuta modalitatea de implemetare si dificultatile ivite; 4. Vor realiza pe baza unei grile operationalizate progresul in derularea activitatilor; 5. Vor comunica Partenerului principal modalitatea de implementare a programului in judetul Alba; 6. Vor efectua activitati de diseminare pe tot parcursul proiectului; 7. Coordonatorul proiectului din judetul Alba va participa alaturi de partenerul principal la toate intalnirile de management al proiectului.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog