Activitati

Activitatile eligibile ale proiectului pot fi grupate in functie de natura lor in patru categorii.

Pachet de lucru 1 (PL1) – Preventie prin dezvoltarea si adaptarea curicumului prescolar.

Acest pachet de lucru cuprinde activitati de dezvoltare a curriculumului din învatamântul prescolar pentru formarea competentelor cheie, inclusiv elaborarea de materiale didactice si de învatare si adaptarea acestora la specificul si nevoile prescolarilor. Principalele activitati sunt: 1.1. Selectia copiilor prescolari din medii dezavantajate (ex. statut socio-economic scazut al parintilor, parinti fara loc de munca, familii din mediu rural, copii cu probleme de sanatate mentala). Selectia va fi realizata de partenerii P1 si P2 ai proiectului care au logistica necesara identificarii acestor copii, având acces direct la sistemul de învatamânt prescolar. 1.2. Întâlnire cu directorii gradinitelor selectate pentru a le prezenta programul si pentru a organiza activitatile de formare ale educatorilor. 1.3. Trainingul educatorilor în a preda tuturor copiilor dezavantajati un curriculum de dezvoltare sociala si emotionala. 1.4. Formarea „educatorilor rationali” – activitati de autocunoastere si dezvoltare personala oferite educatorilor pentru a putea face fata diversitatii solicitarilor activitatiilor cu copii din medii dezavantajate 1.5. Monitorizarea implementarii activitatilor de predare a curriculumului din învatamântul prescolar.

Pachet de lucru 2 (PL2) – Realizarea parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti.

Acest pachet de lucru cuprinde activitati de promovarea si sustinere a dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate-parinti si realizarea de activitati educationale integrate, în parteneriat, pentru prevenirea, reducerea si corectarea abandonului si parasirii timpurii a scolii, precum si pentru cresterea sanselor de succes scolar, în special în învatamântul prescolar. Principalele activitati sunt: 2.1. Formarea parintilor pentru a extinde educatia sociala si emotionala adecvata in mediul de acasa, aceasta fiind complementara programului din gradinite; 2.2. Formarea personalului din gradinita altul decât educatorii (ex. directori, personal de îngrijire, consilieri) pentru extinderea educatiei sociale si emotionala de la grupa în mediul larg al organiuatiei/gradinitei; educatia sociala si emotionala va fi astfel integrata. 2.3. Realizarea de activitati comune (ex. întâlniri de lucru) între gradinita si parinti pentru un parteneriat în beneficiul copiilor

Pachet de lucru 3 (PL3) – Formarea de specialisti pentru furnizarea serviciilor de specialitate

În conformitare cu reglementarile în vigoare, serviciile de sanatate mentala (psihologie clinica si psihoterapie) pot fi oferite personal specilizat în domeniul psihoterapiei si al psihologie clinice. Pentru a putea oferii servicii de asistenta specializate, personalul angajat cu activitati de consiliere în gradinite trebuie sa aiba formare în psihologie clinica si psihoterapie. Ne propunem sa formam un numar de 20 de specialisti în acest domeniu. Activitatile din acest modul vor fi: 3.1. Identificarea persoanelor de specialitate care desfasoara activitati de consiliere în gradinite. 3.2. Înscrierea în programul de formare în domeniul sanatatii mentale a copilului (psihoterapie si psihologie clinica) a unui numar de 20 de specialisti 3.3. Formarea în psihoterapie si psihologie clinica a unui numar de 20 de specialisti care sa poata oferi servicii de orientare, consiliere si asistenta psihologica atât pentru copii cât si pentru familiile acestora. Formarea va cuprinde: a). Pregatire teoretica si b). Supervizarea activitatii practice, ambele componente ale formarii desfasurânduse pe durata a 36 de luni.

Pachet de lucru 4 (PL4)- Servicii interventie psihologica

Acest pachet de lucru cuprinde activitati de dezvoltare a si furnizarea serviciilor de orientare, consiliere si asistenta educationala în vederea prevenirii, reducerii si corectarii fenomenului de parasire timpurie a scolii. Aceste servicii vor fi oferite de catre personalul format în cadrul proiectului. Principalele activitati sunt: 4.1. Evaluare clinica copiilor cu probleme de sanatate mentala în vederea includerii în servicii psihologice adecvate. 4.2. Interventii psihologice validate stiintific de orientare, consiliere si asistenta psihologica atât pentru copii cât si pentru familiile acestora.

Metal Music Videos psychotherapy directory resources wordpress consulting travel blog